ANG EUKARISTIYA AT PAGKAPARI

ANG EUKARISTIYA AT PAGKAPARI Lubhang Kagalang-galang Mylo Hubert C. Vergara, DD, MA, SThD Misa ng Krisma, Immaculate Conception Cathedral, Pasig City, Ika-24 ng Marso 2016 Noon pong isang taon, nasabi...

Read more...

23rd Sunday in Ordinary Time

Homiletic Tips for 23rd Sunday in Ordinary Time by Bishop Mylo Hubert Vergara, D.D. How deep is your concern for your others? What are you willing to do to show...

Read more...