ANG EUKARISTIYA AT PAGKAPARI

ANG EUKARISTIYA AT PAGKAPARI Lubhang Kagalang-galang Mylo Hubert C. Vergara, DD, MA, SThD Misa ng Krisma, Immaculate Conception Cathedral, Pasig City, Ika-24 ng Marso 2016 Noon pong isang taon, nasabi...

Read more...