Pagdiriwang sa Pagtatapos ng Natatanging HUBILEO ng AWA
Ipinagdiwang ng ating mahal na Obispo
Bishop Mylo Hubert Vergara D.D.
Nov. 13, 2016

closing-of-holydoor1

closing-of-holydoor14

closing-of-holydoor13Pagdiriwang sa Pagtatapos ng Natatanging HUBILEO ng AWA
Ipinagdiwang ng ating mahal na Obispo
Bishop Mylo Hubert Vergara D.D.
Nov. 13, 2016

[wdps id="1"]
by: Albert Gerez (ICCMPAM)
 

Pagdiriwang sa Pagtatapos ng Natatanging HUBILEO ng AWA
Ipinagdiwang ng ating mahal na Obispo
Bishop Mylo Hubert Vergara D.D.
Nov. 13, 2016

[wdps id="1"]
by: Albert Gerez (ICCMPAM)
 

Pagdiriwang sa Pagtatapos ng Natatanging HUBILEO ng AWA
Ipinagdiwang ng ating mahal na Obispo
Bishop Mylo Hubert Vergara D.D.
Nov. 13, 2016

[wdps id="1"]
by: Albert Gerez (ICCMPAM)
 

Pagdiriwang sa Pagtatapos ng Natatanging HUBILEO ng AWA
Ipinagdiwang ng ating mahal na Obispo
Bishop Mylo Hubert Vergara D.D.
Nov. 13, 2016

[wdps id="1"]
by: Albert Gerez (ICCMPAM)
 

Closing of Jubilee Door

Sample text
by: Albert Gerez (ICCMPAM)

 

7013 Total Views 2 Views Today