442nd Araw ng Pasig nagdaos ng Misang Pasasalamat — Pasig City.

442nd Araw ng Pasig nagdaos ng Misang Pasasalamat — Pasig City.
Sa ulat ni Conrad Alvez

 

PASIG CITY. “…Patuloy tayong manalangin upang tayo ay magkaroon ng matayog at matagumpay na pamumuhay sa Lungsod ng Pasig!” ang mga huling salitang binigkas ni Mayor Maribel Andaya Eusebio noong nakaraang Misang Pasasalamat sa Pagdiriwang ng ika-442 anibersaryo ng Lunsod ng Pasig.

Ang Misang Pasasalamat ay idinaos sa pamumuno ng Lubhang Kagalang-galang Mylo Hubert C. Vergara, D.D. sa Sta. Clara de Montefalco Parish, Pasig City noong ika-2 ng Hulyo, 2015. Kasamang nagdaos ng Misa sina Fr. Joselito Jopson, Kura Paroko ng Immaculate Conception Cathedral Parish at Fr. Armando Litana, Kura Paroko ng Sta. Clara de Montefalco Parish.

Ipinaliwanag ni Bishop Mylo Hubert Vergara ang apat na sangkap ng pananalig na naaayon sa unang pagbasa at Ebanghelyo. Una ay isinalarawan ng Obispo ang ginawang pagtalima ni Abraham sa kalooban ng Panginoong Diyos na ihandog ang buhay ni Isaac bilang alay. Binanggit din niya na ang pangalang Isaac sa wikang Hebreo ay nangangahulugang “biro ng Diyos” sapagkat pinigilan din ng Diyos si Abaraham nang akmang papatayin na niya si Isaac bilang alay.

Ang apat na sangkap o elemento ng pananalig ay ang sumusunod: (mula sa unang pagbasa) 1) PAGTITIWALA sa Diyos bunga ng pananalig sa kanyang Salita, 2) PAGTATAYA sa Diyos na nangangahulugan ng kahandaan sa pagharap sa panganib bunga ng pananalig na kasama niya ang Diyos at hindi siya pababayaan nito, (mula sa Ebanghelyo) 3) PANANALIG ng pamayanan ng sama-sama nilang dalhin ang paralitiko sa Panginoong Hesus upang malapatan ng lunas sa kanyang karamdaman at 4) PAGPAPAGALING sa paralitiko bilang bunga ng pananalig na gagaling siya sa tulong at awa ng Diyos.

Ang pang-huling aral ng Obispo ay ang paghihilom sa mga sugatang puso. “Pananatilihin ba natin ang ating mga sugatang puso? tanong ni Bishop Mylo. “Kailangang magpatawad tayo. Dahil sa pananalig sa Diyos at pagpapatawad sa mga pagkakamali ng ating kapwa ay nakaabot nga tayo sa ika 442 anibersaryo ng Pasig,” dagdag pa niya.

Nagsidalo rin sa nasabing pagdiriwang si Ginoong Bobby Eusebio, ang mga Konsehal ng bayan sa pangunguna ng ikalawang Punong-Lungsod Iyo Caruncho Bernardo, mga kawani ng pamahalaan, mga kapitan at kagawad ng mga Barangay, mga guro, mga kapulisan, mga NGO, mga manggagawa, mga nabibilang sa nakatatandang mamamayan, mga kabataan at mga kinatawan ng Simbahang Katoliko.

Ang masayang pagdiriwang ay sinundan ng isang malawakang parada patungong Pasig City Hall kung saan nagdaos ng mga karagdagang paki-pakinabang na programa.