4th Vicariate of St. Anne BEC General Assembly

Archdiocesan Shrine of St. Anne – Taguig City  4th Vicariate of St. Anne BEC General Assembly at Hagonoy Sports Complex

Nagkaroon ng ikaapat na General Assembly na dinaluhan ng mga kasapi ng BEC sa lahat ng parokyang sakop ng Bikaryato ng Santa Ana noong ika-14 ng Setyembre 2019 na ginanap sa Hagonoy Sports Complex. Dumalo rin ang mga kasapi ng Parish Youth Ministry ng bawat parokya na naghandog ng kani-kanilang presentasyon sa programa.

#ASSA432 #4thBECGenAssembly #BEC #VicariateOfStAnne