Bishop Mylo nagbahagi ng katekesis ng Kredo

Bishop Mylo nagbahagi ng katekesis ng Kredo

11952832_10205812512255213_6484455713758350815_o
Photo by Bro. Randy Alvez

“…Marami sa atin ay mga Katoliko lang sa pangalan…Hindi ba? Kulang na kulang sa pag-unawa tungkol sa katuruan ng Diyos at ng Simbahan. Kaya nga po ang Pilipinas daw sabi din ay Katolikong Bansa sa Asya pero mga Katolikong sarado sa turing, ngunit sarado ang isipan na tuklasin, pag-aralan, alamin, isabuhay at ipagdiwang ang kanilang pananampalataya. Kaya ang tawag po diyan ay ‘Katoliko Sarado Doble Kandado’. Kinandado na kaya walang alam…” ang makatotohanang paliwanag ni Obispo Mylo Hubert Vergara tungkol sa mga Katolikong Pilipino sa ating bansa.

Ang Lubhang Kagalang-galang Mylo Hubert C. Vergara, D.D., obispo ng Pasig ang unang tagapagsalita sa serye ng mga panayam na katatampukan ng mga pari ng Katedral ng Pasig. May apat na panayam ang manggagaling sa obispo at pito mula sa kaparian.

Nagpasalamat si Fr. Joselito Jopson, Kura Paroko ng Immaculate Conception Cathedral Parish (ICCP) kina Sis. Vangie Paulino at Fr. Bernie Carpio na mga kumakatawan sa Education Commission ng parokya sa pag-sasaayos ng Balik-Katekesis o Balik Katesismo program.

“Believe what you read, preach what you believe, and then practice what you preach,” ang ibinahagi ni Fr. Lito Jopson na natutunan nila noong sila ay maging Diyakono at inabutan ng Bibliya. “Para sa Balik-Katesismo (ay) parang gayun din. Paniwalaan natin kung ano yung matutunan natin tapos kuwento natin ng ikuwento sa ating kapwa. Pero ang tunay na batayan ng ating mga natutunan ay kung nanuot na po ito sa ating puso at isinasabuhay na po natin,” karagdagang paunawa niya.

Ang layunin ng programa ay upang makabuo ng isang “pool of Speakers” na makatutulong sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita at pagtuturo ng mga aral ng Simbahan na mahalaga sa pagtatatag ng isang nagkakaisang pamayanan ng Diyos.

Ang Balik-Katesismo ay ginaganap tuwing araw ng Martes sa pagsapit ng ika-pito (7) ng gabi sa unang palapag ng ICCP Formation Center. Malugod na nag-aanyaya ang ICC Parish Pastoral Council sa lahat ng parokyano lalo na sa mga Layko ng Simbahan upang dumalo at makiisa na “tuklasin, pag-aralan, alamin, isabuhay at ipagdiwang ang ating pananampalataya”.

Conrad Alvez
By: Conrad Alvez