Bishop Mylo celebrating birthday with the elderly

elderly
Photo by Erickson Javier

Last of the four Pilgrimage of Mercy birthday celebrations of Bp. Mylo with the elderly at the Little Sisters of the Poor. “Tatanda din po ako, Salamat po na sa inyong katandaan ay tinituruan ninyo ako/kami na pahalagahan ang nararapat dito sa lupa. Tulad ni Zaccheo pinatuloy niya si Hesus sa kanyang tahanan at nag desisiyong magbagong buhay at matamo ang kaligtasang handog ng Diyos.”- Bp. Mylo. Privileged also to be with Nanay Elena, 101 years old.