Handa Ka Na Ba?

Handa Ka Na Ba?

ni TONY MIGUEL

Kung isang malaking lindol ang tatama sa Metro Manila ngayon, handa ka ba?  Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), ang pagkasira ay magiging malawak at hindi ka agad na matutulungan ng mga kinauukulan sa iyong kapinsalaan.  Ang layunin ng akdang ito ay upang makatulong sa paghahanda ng lahat ng mga tao sa ating diyosesis at mga karatig na siyudad sa darating at inaasahang lindol.

Matutunghayan sa pelikula ang mga kalunos-lunos na mga sakuna na sa tunay na buhay maaaring mangyari.  Halimbawa, sariwa pa sa ating isip ang pangyayari sa bansang Hapon na kung saan nuong ikadalawampu ng Marso nang nakaraang taon, nangyari ang napakalaking lindol sa magnitude 8.9 at ang tsunami na sumunod.  Ito rin ay puminsala ng malubha sa  kanilang nuclear power plant.

Kabilang ang ating bansa sa tinag-uriang Pacific Ring of Fire at na kung saan siyam na pung porsiento ng paglindol ang nagaganap.  Hindi natin mahahadlangan ang sakunang mangyayari, ngunit ito naman ay napaghahandaan kung alam lang natin ang ating gagawin. Ito na marahil ang magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan.

Babala ng deputy director na si Bartolome Bautista ng PHIVOLCS, isang malaking at mapinsalang lindol ay inaasahang nalalapit na maganap sa Pilipinas.  Sabi niya na ang West Valley Fault Line ay inaasahang maging sanhi ng mapamuksang sakuna.  Ang haba nito ay nagmumula sa San Mateo, Rizal hanggang sa Taguig City.  Tumatahak ito sa mga matataong siyudad ng Makati, Marikina, Paranaque at Pasig.  Hinog  na  ito sa  isa pang  pag-uga  mula  nuong  ito  ay  yumanig dalawang  daang  taon  na   ang   nakalilipas.    Dahil dito, ang  mga naglalakihang gusali ay maaaring gumuho sa pagbitak ng lupa at pag-uga.   Makabubuting pagplanuhan at isakatuparan ang mga sumusunod.
Bago Dumating ang Lindol

·       Maghanda ng Emergency Bag na madaling damputin kung kinakailangan.  Ito ay dapat maglaman ng mga bagay na maaring gamitin sa tatlong araw, kagaya ng tatlung litrong tubig inumin, pagkaing madaling ihanda, first aid kit, mga damit, blanket, radio, flashlight na may ekstrang baterya, mga importanteng dokumentong pagkakakilanlan at ibang pang bagay kagaya ng pito o lasetang Swiso.  Ito ay ilagay sa lugal na madaling puntahan at pulutin kung kinakailangan.

·       Kung ikaw naman ay nagpapagawa ng bahay, kumuha ng isang contraktor na mapagkakatiwalaan na susunod sa mga mabuting alituntunin sa paggawa ng disenyo at struktura upang makasiguro na ang inyong bahay ay matibay sa lindol.  Kung kayo naman ay nakatira na sa lumang bahay, makabubuting suriin ang pagkatibay ng bahay at tingnan kung ano pa ang dapat tibayan o palakasin.

·       Siguruhing nakaturnilyo ang mga mabibigat na muwebles, kabinet at aparador sa pader o dingding.  Ugaliing tingnan ang tatag ng mga bintelador na nakasabit sa kisame at iba pang naka bitin na maaaring bumagsak.

·       Magsagawa o lumahok sa mga pagsasanay na nauukol sa earthquake drill sa mga upisina man o sa bahay.

Kapag Lumilindol

·       Drop, Cover, and Hold On!!!

·       Umiwas sa mga bintanang gawa sa salamin, aparador o mga nakabiting mga bagay.                        Ito ay maaaring bumagsak sa iyo.

·       Kung ikaw naman ay nasa labas ng iyong bahay, umiwas sa mga puno, poste o kawad ng kuryente, at mga kongkretong struktura.

·       Umalis sa mga matatarik na daan upang makaiwas sa gumuguhong lupa.

·       Kung ikaw naman ay malapit sa dalampasigan o pampang, umiwas sa hagupit ng tubig na parating.  Tumakbo sa mataas na lugal at isipin na ang lindol ay maaaring makapagsimula ng tsunami.

·       Kung ikaw ay na sa sasakyan, huminto at bumaba.  Lumayo sa mga tulay, overpasses o flyover na maaaring lumundo, mabiyak o gumuho.

Pagkatapos ng Lindol

·          Suriin mo ang iyong sarili at ang mga taong na nasa iyong paligid kung may kapinsalaan at magbigay ng pangunang lunas kung kailangan.

·          Suriin ang kapaligiran kung ito ay magdudulot ng panganib, kagaya ng sunog, pagkabagsak ng gusali o bahay at linya ng kuryente.

·          Pugsain ang nagsisimulang sunog.

·          Makinig sa radyo ukol sa mga ulat o panawagan.

·          Maghanda ka sa posible muling paglindol na maaaring malakas o mapaminsala.

·          Kung ikaw ay kinakailangang lumikas, magiwan ng mensahe kung saan ka papunta.   Dalhin ang Emergency Bag na iyong hinanda.