Homily Series: 24th SUNDAY in ORDINARY TIME Stewardship of our Parochial Schools

24th SUNDAY in ORDINARY TIME
Stewardship of our Parochial Schools
September 14-15, 2019

STEWARDSHIP OF OUR PAROCHIAL SCHOOLS
(Pangangalaga sa mga Pamparokyang Paaralan)
Homily Series for the Month of September, Bp. Mylo Hubert C. Vergara, September 14-15, 2019

Last Sunday, we reflected on the urgent task to become stewards of God’s gift of creation. This Sunday, allow me to share with you the particular challenge to be partners in the stewardship of our parochial schools. This is very timely because, on this Year of the Youth, we have the serious responsibility to care for the religious identity of our young people whom we recognize as beloved, gifted and empowered.

Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, narinig natin kung paano natukso at nagkasala ang mga Israelita nang sila’y humubog ng gintong baka at sumamba rito. Ipinagpalit nila ang tunay at iisang Diyos sa isang rebultong hayop na ginawang diyos-diyosan (cf. Exodus 32:7-11). Katulad ng mga Israelita, ang mga kabataan natin sa panahon ngayon ay nahuhumaling at natutukso sa mga idolo ng materialismo, droga, pornograpia at mga bagay na nagdudulot sa kanila ng panandaliang sarap at ligaya. Nauuwi ito sa isang makasalanang pamumuhay at nakakalimutan nila ang Diyos na tanging magbibigay sa kanila ng kapayapaan ng puso at pang walang hanggang kaligayahan.

In our gospel reading today, we heard the parables of the lost sheep, the lost coin and the lost son. They also mirror the image of the number of our young people who are lost because they have been lured by worldly idols and have forgotten God. In the Apostolic Exhortation of Pope Francis on love in the family, he outlined different issues that our young people confront nowadays such as: lack of commitment in the sanctity of marriage, belief in cohabitation, same sex union, a throw-away culture, and womb for rent (Amoris Laetitia, pars.136-307).

Ang Simbahan at pamparokyang paaralan ay iisa. The mission of our parochial schools is to teach our young people about God and the tenets of our Catholic faith formation. Ombudsman Samuel Martires affirms this by saying that strengthening values formation and religious education both in public and private Catholic Schools are main entry points in combating corruption. (cf. Inquirer, July 25, 2019)

We have eleven (11) Catholic Parochial Schools educating around 15,000 students. They are: Pasig Catholic College, Pateros Catholic School, Colegio de Sta. Ana, Sto. Niño Catholic School in Signal, Taguig, Sto. Niño Parish School in Greenpark, Pasig, Escuela Catolica de San Sebastian in Pinagbuhatan, Pasig, Sto. Tomas Villanueva Parochial School in Santolan, Pasig, Tipas Parochial School, Bicutan Parochial School, Holy Family Parochial School in Kapitolyo, Pasig, and Sta. Rosa Catholic School in Bagong Ilog, Pasig. These schools have been in existence for many years and have provided Catholic education to thousands of young people in our diocese. However, some of them are mission schools that are barely surviving.

Paano tayo puwedeng maging mabuting katiwala para sa ating mga pamparokyang paaralan.

Una, tangkilikin ang mga ito sa pagpapaaral ng ating mga anak at mga kabataan sa mga pamparokyang paaralan na huhubog sa kanilang maging mabuting Kristiyano at lumaking may takot sa Diyos.

Pangalawa, tumulong sa mga scholarship programs ng mga pamparokyang paaralan. Alam natin na malaki ang kaibahan ng matrikula ng pampubliko sa pamparokyang paaralan. Ang publikong paaralan ay umaasa sa pondo na inilaan ng pamahalaan. Ngunit, ang pamparokyang paaralan naman ay umaasa lamang sa matrikula na ibinabayad ng mga magulang at nagpapaaral sa mga mag-aaral. Nais ko na maraming kabataan ang makapasok sa pamparokyang paaralan upang hubugin ng maka-Kristiyanong pamamaraan. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong suporta sa mga iba’t ibang programa ng ating mga pamparokyang paaralan.

Pangatlo, huwag magsawang turuan ang ating mga kabataan ng mabuting asal at maging mabuting huwaran. Higit ang aking hamon sa mga magulang, kayo po ang unang guro ng inyong mga anak sa pananampalataya at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Gusto kong kunin ang pagkakataon na ito na pasalamatan kayong mga magulang na patuloy na tumatangkilik sa ating mga pamparokyang paaralan. Umasa kayo na habang ipinagkakatiwala ninyo ang inyong mga anak sa amin ay pagsusumikapan naming sila ay lubos na mapalapit kay Hesus at isabuhay ang mensahe ng mabuting balita.

Marahil, ang ilan sa inyo ay mga “alumni” ng mga pamparokyang paaralan ng ating diyosesis. Paano kayo magiging mabuting katiwala? Ang maging tapat sa lahat ng inyong mga natutunan. Gamitin ang mga ito sa kabutihan ng nakararami, paglilingkod sa Simbahan at bayan. Alam ko na maraming nagtapos sa mga “parochial schools” ng ating diocese na aktibong naglilingkod sa parokya, ang ilan ay guro, doktor, abogado, o lingkod bayan ng pamahalaan.

In the recent Post Synodal document on the Young, Pope Francis himself tells us: “Catholic schools remain essential places for the evangelization of the young.” (ChristusVivit, 222) Tangkilikin, mahalin, pagmalasakitan, suportahan po natin ang ating mga pamparokyang paaralan. Amen.