Homily Series: 25th SUNDAY in ORDINARY TIME Stewardship of Vocations

25th SUNDAY in ORDINARY TIME
Stewardship of Vocations
September 21-22, 2018

STEWARDSHIP OF VOCATIONS
(Pangangalaga sa Bokasyon)
Homily Series for the Month of September, Bp. Mylo Hubert C. Vergara, September 21-22, 2019

Noon pong isang Linggo, pinagnilayan natin ang pagiging mabuting katiwala ng ating mga parochial schools. Ngayon naman po ay hayaan ninyong pagnilayan natin ang pagiging mabuting katiwala ng bokasyon ng pagpapari at konsagradang pamumuhay. Lalo na po sa panahon ngayon, isang matinding hamon ng Simbahan ang makahikayat ng mga tinanatawag ng Diyos na tumugon sa paglilingkod bilang pari, madre o konsagradang laiko.

Our readings speak of two men who were called by God and sent for a mission. In our first reading, Amos was called to become a prophet and champion of the poor against their oppressors. In our second reading, Titus was persuaded by St. Paul to shepherd the Gentile community, to fulfill his vocation and mission to teach them to pray so that they may become men and women of faith and truth. As trustworthy stewards of the gift of the vocation entrusted to them, Amos and Titus responded to God’s call and lived up to the words of Jesus in the gospel: “The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones…” (Luke 16:10)

Do you know that we have only around forty (40) incardinated diocesan priests, a few number of religious clergy and sisters serving two million Catholics in the Diocese of Pasig? Tama po kayo sa inyong narinig, halos 40 pari lamang po meron tayo sa ating diyosesis. It is quite obvious that by looking at the ratio and proportion alone, the ordained and consecrated servants are very much outnumbered given the lay faithful they serve. Maaaring sabihin na isang pari ang naglilingkod sa halos 20,000 to 30,000 na mga mananampalataya. Right now, we have only thirty-two (32) seminarians and around eleven (11) of them are in their theological formation. Most of the seminarians belong to poor families and have difficulty finding ways and means to support their board and lodging expenses as well as the tuition fees for their studies. We hope that they will persevere and become future priests of our diocese. Indeed, the words of Jesus make sense: “The harvest is abundant but laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.” (Matthew 9:37-38)

Maganda nga pong maikuwento sa inyo ang aking bokasyon. Ako po ay nagtapos ng kolehiyo noon at nagtrabaho na sa Amerika noong 1980’s. Dahil matindi ang tawag ni Hesus bumalik ako sa Pilipinas at tumugon sa paanyaya niyang maging pari. Noong una, gusto ko talagang mag-asawa at bumuo ng pamilya. Pero, sa aking panalangin at pagninilay, naging maliwanag sa akin na gusto ng Diyos na ako’y maging pari. Nakapasok ako sa isang late-vocation seminary at naordinahan bilang pari. Sa isang taon, magiging tatlumpung taon na akong pari at labinlimang taong obispo. Noong ako’y isilang, sampung-taon po akong nanirahan sa Pasig dahil ang nanay ko’y taga-Maybunga. Sino po ang mag-aakalang pagkalipas ng maraming taon ako’y babalik at maglilingkod sa inyo bilang obispo. Naniniwala akong ito’y plano ng Diyos. Noon pa ma’y alam na ng Diyos ang magiging takbo ng aking buhay, ang magiging bokasyon ko bilang pari at obispo para ialay ang buhay at maging pastol ninyo.

So how can we be stewards of vocations in our diocese? These are some suggestions:

The family is the seedbed of vocations. Parents should become good examples of human and Christian virtue. Ang lahat ay nagmumula sa loob ng tahanan. Sa pamilya umuusbong ang pagkakaroon ng bokasyon. Ang mga magulang ang nagpupunla nito kung paano natin pinalaki ang ating mga anak.
If their children express their desire to pursue the vocation to priestly or religious life, parents should encourage them. Ang magkaroon ng pari at madre sa pamilya ay hindi pagtaas ng estado sa buhay dahil hindi ito propesyon bagkus ay isang bokasyon. Kaya ito ay isang balik-handog sa Diyos. Mga magulang hikayatin ang mga anak na pasukin ang buhay pagpapari o relihiyoso at relihiyosa.
We should befriend and shepherd the youth in our communities and accompany them in discerning their vocation in life. Ang păstulan ang ating mga kabataan. Ang tamang paggabay sa kanila ay makatutulong upang makita nila ang plano ng Diyos sa kanilang buhay.
We should encourage the young in serving the parish as altar servers or (Knights of the Altar) to serve at Mass. Ang himukin ang mga kabataan na maglingkod sa parokya. Alam po ninyo, karamihan ng nagiging pari ay aktibong sakristan sa kanilang parokya. Karamihan naman ng mga nagiging madre ay aktibong miyembro ng Legion of Mary, choir, at lector and commentator ng parokya.
We should also encourage young single adults to parish service. Ang hikayatin ang mga kabataang maglingkod sa parokya. Ilan na rito ang maging miyembro ng Singles for Christ, Youth for Christ, Parish Youth Ministry at marami pang iba.
We need to Pray for Vocations in Eucharistic celebrations. Ang manalangin para sa pagkakaroon ng maraming bokasyon. Ang pagpapari at pagmamadre ay kalooban ng Diyos sa bawat isa. Ang Diyos ang tumatawag, kaya kailangan nating tawagin ang Diyos sa panalangin na patuloy na tumawag ng mga kabataang handang ibigay ang sarili sa paglilingkod sa Simbahan.
We must give moral, spiritual and material support to our seminarians. Ang suportahan ang mga seminarista at mga nagmamadre sa kanilang mga pangangailangan higit lalo ang pang moral—na sila’y walang sawa nating paalalahanan sa buhay paglilingkod. Pang ispiritwal—na sila’y ating isama sa ating pang araw-araw na panalangin at pang materyal—nabanggit ko nga kanina na karamihan sa ating mga seminarista ay nangangailangan ng pinansiyal na tulong para sa kanilang pag-aaral at sa board and lodging. Salamat sa Diyos, dahil may mga samahan ng ating parokya na tinutugunan ang mga ganitong pangangailangan katulad ng St. John Mary Vianney Association, Apostleship of Prayer, Knights of Columbus, Catholic Women’s League at iba pa.

As we often hear: “Many are called but few are chosen.” Let us play our part in being stewards of those chosen by the Lord to serve the Church. Amen.