Homily Series: 26th SUNDAY in ORDINARY TIME Stewardship of God’s Manifold Blessings

26th SUNDAY in ORDINARY TIME
Stewardship of God’s Manifold Blessings
September 28-29, 2018

Stewardship of God’s Manifold Blessings
(Pangangalaga para sa Biyaya ng Diyos)
Homily Series for the Month of September, Bp. Mylo Hubert C. Vergara, September 28-29, 2019

For this last reflection of our September homily series, let us reflect on the continued challenge of God for us to be stewards of the many blessings we have received from Him. In the past four Sundays, we identified four blessings God has bestowed on us: 1) the gift of humble service to others, (Paglilingkod at Kababaan ng Kalooban) 2) the gift of creation, (Pangangalaga sa Kalikasan) 3) the gift of our parochial schools (Pangangalaga sa mga Pamparokyang Paaralan) and 4) the gift of priestly and consecrated vocations (Pangangalaga sa Bokasyon).

Obviously, we can enumerate and count more blessings in our life. But in order to be good stewards of God’s gifts, there is one important action required of us: We have to remedy our inclination to a selfish lifestyle and inculcate a genuine attitude of sharing our blessings to others. Ang isang mabuting katiwala ay hindi makasarili bagkus bukas-palad na mapagbigay sa mga biyayang natatanggap niya sa Diyos.

In our first reading, the prophet Amos condemned those people who selfishly feasted on luxury and extravagance but remained blind to the misery of the poor (Amos 6: 1, 4-7). Ito ay ang kasalanang pagkamanhid ng budhi para sa pangangailangan ng iba. Hindi masama ang magsaya at magdiwang ngunit kailangan nating isipin na may mga taong naghihirap at nalulumbay. Nakakain na ba kayo sa “all you can eat na restaurant”? Hindi po ba kahit busog na busog na, gusto pa nating kumain? Ang panalangin natin ay ang magkaroon ng sapat at kung may labis iabot sa nahahapis.

In our second reading, Paul tells his apprentice Timothy to focus his shepherding on teaching about the value of eternal life against the temporal benefits of earthly life. Ang katotohanan ay mamamatay ka din! Walang namatay na nadala niya ang lahat ng mayroon siya. Ang lahat ay may katapusan at hangganan maliban sa buhay na walang hanggan na kapiling ang Diyos. Ang panalangin natin ay ang mabuhay araw-araw na ang pinaghahandaan ay para sa buhay na walang hanggan.

And in our gospel text, Jesus warns that eternal damnation will be the consequential plight of those who live like the rich man who lavishly enjoyed what he had but was insensitive to the poor man, Lazarus. Hindi masama ang maging mayaman. Gusto ng Diyos at ito rin naman ang aral ng Santa Iglesia na tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ngunit, sa ebanghelyong ating narinig bakit napunta ang mayaman sa impiyerno? Hindi dahil siya ay mayaman, kundi siya ay napunta sa impiyerno dahil siya ay MADAMOT o GANID! Ang mayaman sa ebanghelyo ay masasabi ring MAYABANG! Hindi po ba nang makita niya si Lazaro sa tabi ni Abraham sa langit, sino po ang kanyang kinausap? Si Abaraham. Imbis na humingi ng tawad kay Lazaro na kanyang pinagdamutan at hindi binigyan ng halaga noong sila’y nabubuhay pa, baka maaaring napagbigyan pa ang hiling ng mayaman. Kaya puwedeng sabihin na kapatid ng madamot ang mayabang. Ang panalangin natin ay ang magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya upang may maiabot sa iba.

Maliwanag po ang mensahe ng ating mga pagbasa sa Linggong ito. Binabalaan tayo ng Diyos na huwag maging sakim sa mga biyayang natatanggap natin sa ating buhay. Ilan sa atin ang nag-iipon para sa kinabukasan natin at ating pamilya? Wala pong masama ang magplano para sa kinabukasan. Nakakalungkot lang isipin na may mga taong marami nang naipundar para sa sarili pero kulang sa pagbibigay ng tulong sa iba o pagkakawanggawa.

And so, what is the challenge for all of us as God’s people? For the past two years, we have embarked on the program of becoming a giving Church. So support your parish. Be generous in what you give during mass collections. Share a substantial love offering when celebrating the other sacraments like baptism, confirmation and matrimony to aid the administrative needs of your parish. Tithe regularly for the Church to sustain the parish programs and activities. Be charitable to the poor. Let us be reminded that we live borrowed lives. Everything we have belongs to God. We actually do not own anything in this world; we owe everything from God. Thus, we are called to share whatever blessings we have received to others and for the greater glory of God.

Always realize that God cannot be outdone in generosity. Jesus himself said: “Give and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you.” (Luke 6:38) Ang panalangin natin ay ang laging maging bukas-palad hindi tiklop-kamaó. Inaanyayahan ko po kayong iyuko ang inyong mga ulo at samahan ako sa panalangin sa pagiging bukas-palad ni San Ignacio ng Loyola:

“Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad. Turuan mo akong maglingkod sa Iyo. At magbigay nang ayon sa nararapat. Na walang hinihintay mula sa Iyo. Amen.”