Ika-8 ng Setyembre 2015 Kaarawan ng Mahal na Birheng Maria ipinagdiwang sa Katedral ng Pasig

Sept 8 Celebration

Ika-8 ng Setyembre 2015

Pasig City -“Magandang hapon po sa inyong lahat! Alam nyo taun-taon tayo po pag dumadating ang September 8 ay mayroon pong inaanyayahang pilgrim image kung saan po sa iba’t ibang parte ng Pilipinas. Ngayong pong taon na ito ang atin pong pilgrim image ay mula po sa Orani, Bataan at ito po ang Mahal na Birhen Mahal na Ina ng Santo Rosaryo. Espesyal din po ito sa akin dahil nagkataon lang na ang Kura Paroko ng Parokya ng Mahal na Ina ng Santo Rosario ay kaklase ko po simula pa po sa Seminaryo. Si Fr. Santi Detablan kaya napaka-palad natin dahil meron po kaming koneksyon at nasabi ko po sa kanya kagabi na maaari pong kung siya po ang magbigay ng pagbabahagi sa pagkakataong ito dahil Milagrosa po ito pong ating Mahal na image poing ito. At marami po siyang maibabahagi sa atin na siguro makaka-engganyo sa atin para lalo pang maging deboto sa ating Mahal na Ina….” pambungad na pananalita mula kay Bishop Mylo Vergara.

Pagbabahagi ni Fr. Santi Detablan:

Maraming salamat sa pinakamamahal kong Obispo. Si Bishop Mylo Hubert Vergara, naging kamanlalakbay sa pagpapari at tunay nga na biyaya’t pagpapala para ating Simbahan higit lalo sa kanyang naging tungkulin bilang naging Obispo.

Ako po ay tubong taga-Orani. Doon ako isinilang, doon ako lumgo, doon ako nagkaroon ng kamalayan tungkol sa debosyon sa ating Mahal na Ina. Ang pangalan po ng aming Patrona ay Birheng Milgrosa ng Orani. MIlagrosa sapagkat mula pa noong 1714 until the present ay maraming mga kasaysayan na masasabi nating nagbibigay lakas at tatag sa isang pananampalatayng Katolikong Kristiyano. Tunay nga na sa araw na ito’y sakila sapagkat tayo ay pinagpala ng Diyos. Una sa lahat sapagkat ito’y pasasalamat . Pagpapahayag ng isang pasasalamat sa Diyos sapagkat sa araw na ito’y pinararangalan natin ang isang dakilang lingkod. Ang isang babae na sa kanyang kahinaan ay pinuspos ng Diyos ng Kanyang pagpapala. Ang kanyang puso’y nagpuri sa Diyos sa gitna na mayroon sya na masasabi nating karanasan na hindi niya maunawaan ang kabuuan at gagap ang lahat ngunit kanyang ipinahayag “Ako’y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sakin ang Salita ang ayon sa Wika mo.” isang babaeng binibigyan natin ng pagpaparangal sa dakilang araw na ito. Sa kanyang kaarawan. Bawat isa sa atin ay nagdiriwang kaarawan. Bawat isa sa atin ay isinilang ng mga ina. Bawat isa sa atin ay inaalala natin ang dakilang araw ng ating pagsilang kung saan ang liwanag ng buhay ay ipinamalas sa atin ng Diyos at iya ang ating ina, nadadama na ang kasiyahan natin. kaya nga’t si Maria’y kagalakan para sa ating sambayanan. Kagalakan ang isang nilalang ng Diyos, isang babae…sa lahat ng mga babae ay tunay ngang pinagkalooban ng dakilang layunin at ang kanyang layunin ay maging ina ng ating tagapagligtas, maging ina ng bawat -isa sa atin. Kaya nga’t mula ng ako’y bata pa naalala ko yung lola ko, yung nanay ko laging mayroong hawak-hawak na Santo Rosaryo. Taga-Orani ay tuluyang deboto sa isang Ina na hindi nagpabaya. Maraming karanasan ang naganap tulad halimbawa po ang isa sa mga hindi ko makakalimutan ang isinalaysay ng aking lola, isinalaysay ng aking ina, isinalasay ng maraming matatanda na dumating ang isang sandali na halos matupok sa apoy ang bayang Orani ngunit ng kanilang mamalas ang isang liwanag na nagmumula sa isang bangka na lumalayag mula doon sa masasabi nating kadiliman ay unti-unting pumapasok ang liwanag na ito na habang siya ay naglalakbay ang lahat ng mga apoy na kanyang dinaraanan ay unti-unting napaparam. Kaya nga’t mula noon hanggang sa kasalukuyan ay maraming karanasan ang nagbibigay badya na ang Diyos ay hindi nagsasawang tumulong sa kanyang mananampalataya at si Maria ang instrumento upang palaguin ang isang pananampalataya. May mga tatlo po akong nais banggitin na karanasan ng pagka-milagrosa ng ating Mahal na Ina at ang una sa lahat ay ang nagbigay po ng Koronang ito. Ang Korona pong ito ay galing sa isang babaeng masasabi nating matagal na panahon ng naka-wheelchair. Siya po ay namasyal sa Las Casa sa Burol sa Bagak at doon ay isinama ng kanyang pamangkin at pagka-tapos po ay nagnanais na pumunta sa Lingayen, Dagupan para dumalaw sa Our Lady of Manaoag. Pero sabi ng kanyang pamangkin na lalaki, “Tita mas malapit an Orani.” So, sila’y nagpunta sa Orani, nanalangin sa harapan ng Mahal na Birhen katulad n’yo ang ating Patrona ay ang Immaculada Concepcion at pagkatapos po ng ilang buwan nakaraan biglang dumating ang pamangkin at kanyang isinalaysay ang naganap na milagro. Ang kanyang Tiya na matagal nang naka-wheelchair ay naglalakad na. At nais nyang ibigay sa Diyos o ibigay sa ating Mahal na Ina ang isang pagpaparangal kaya nga’t siya ay nagpagawa ng Korona at ngayon ay ginagamit ng aming replika ng Mahal na Birhen Milagrosa. Ang ikalawang karanasan ay nito lang po nanyari lately ay galing naman sa Iloilo. isang ina na matagal na panahon na nagkasakit at hindi na makabangon o bed ridden for so many months ay ikinuwento rin ng isang Lay Minister na umuwi sa Iloilo upang dalawin ang kanyang ina. At nang siya’y bumalik ikinuwento sa mga tao ang mga karanasan, ang mga pangyayari at kanyang isinulat ang kanyang karanasan tungkol sa pagmimilagro ng Mahal na Birheng Milagrosa ng Orani at sila’y nabigla ng umaga ng ito’y naghahanda ng almusal nakatayo. Recently, we have experienced one member of the Protestant Church na kung saan ang kanyang asawa’y Katoliko ngunit siya ay isang Metodista. Ito’y isang Doktor at tunay na kanyang napanaginipan ang Mahal na Birheng Milagrosa ng Orani na siya’y hinaplos sa kanyang likuran at nadama niya ang hindi mapapantayang kapayaan sa puso. Naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga’t siya’y nagkuwento apat napahina in English form at ipinahayag ang kanyang karanasan. Hindi ko malay kung kailan siya magpapa-binyag o masasabi natin ang Metodista ay in line with our faith particularly sa Sakramento ng Binyag. Since then nang siya ay makadama ng karanasang ito ng umaga ay muling nagbalik sa kanya at muli siyang naging doktor ng sambayanan sa Orani. So ito’y mga biyaya at pagpapala na hindi natin maitatanong kung paano ang Diyos ay pumapasok sa buhay ng bawat isa atin tulad ni Maria. Pumasok siya sa buhay ni Maria. Payak na dalaga. Batam-bata sa kanyang edad ngunit pinanday ang kanyang Kalooban. Ang kanyang pananampalataya na hindi maipapaliwanag ang atraksyon mula sa isang kaliwanagan upang maranasan at tunay na kanyang madama ang paanyaya ng ating Panginoon. Kaya nga’t ang bawat isa atin din ay mahalangang instrumento ng Diyos upang ipalaganap ang Kanyang Mabuting Balita na tulad ni Maria’y naging bukas ang kanyang puso. Ang kanyang pagkatao’y kanyang inihandog. Ang kanyang kapayapaan “was tested” at maraming naranasan na usapala ngunit nanatiling nanindigan at tunay ngang ang kanyang puso’y nagpupuri sa Diyos. Kaya nga’t biyaya at pagpapala ang sa kanya’y nagmula kaya nga’t siya’y tinawag na “the bearer of Christ,” Theotocus. Bilang tagapahayag para sa atin. Ina ng Diyos at Ina nating lahat. Kaya nga’t ito ang isang biyaya at pagpapala na sa ati’y huwag nating kalilimutan taun-taon maging sa ating mga ina. Kung wala si nanay, kung wala si mommy, kung wala ang ating mga magulang na ina ay tunay ngang hindi tayo maparirito at mararanasan ang pagpapala. Kaya nga’t si Maria’y inihanda mula pa sa simula sa sinapupunan ng kanyang Inang si Santa Ana. Sa kanyang ama na masasabi nating nagkaloob din ng isang pananampalatayang hindi matitinag.

Ang prusisyon ng Virgen Milagrosa del Rosario ay ginanap pagkatapos ng Banal na Misa.

Ni Conrad Alvez