Kuwaresma:Pagpapalalim ng Pananalig, Pagasa at Pag-ibig

Kuwaresma:Pagpapalalim ng Pananalig, Pagasa at Pag-ibig

Ni Cecile ng Sta. Clara de Montefalco Parish

Sabado nang umaga, ika-25 ng Pebrero, 2012, nang magtipon ang halos lahat ng kinatawan ng Diyosesis ng Pasig dito sa Sta. Clara de Montefalco para sa unang Diocesan Lenten Recollection. Sa pangunguna ni Bishop Mylo Hubert C. Vergara, ang tema ng pagtitipon ay: KUWARESMA, BILANG PAGPAPALALIM NG PANANALIG, PAG-ASA AT PAG-IBIG.

Ang pagtitipong iyon, kasama ang mga kura paroko, paring lingkod, relihiyoso, layko at mananampalataya mula sa apat na bikaryato ng Diyosesis ng Pasig (Pasig, Pateros at Taguig) ay nag-ugat sa ipinangako ni Obispo Mylo na tayong lahat na kanyang kawan ay kanyang aalagaan.

Sinimulan niya ang kanyang pagpapahayag sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng abo at palaspas. Ang ritwal ng pagpapahid ng abo sa ating noo tuwing Miyerkules ng Abo ay pagpapaalala sa atin ng pagbabagong-buhay at ng pananampalataya sa Mabuting Balita.  Ang kuwaresma o apatnapung araw na paghahanda ayon sa Obispo ay panahon ng pag-aaral at pagninilay tungkol sa pananampalataya tungo sa makabuluhang pagsasabuhay ng buhay-Kristiyano at panahon ng pakikinig, pananalangin at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Ukol sa pagpapalalim ng pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayong Kuwaresma, binahagi ni Bishop Mylo ang ilang gawain ng pag-aayuno, tulad ng: (1) huwag magalit at mapoot; (2) huwag maghusga; (3) huwag panghinaan ng loob; (4) huwag magreklamo; (5) huwag magtanim ng galit, at (6)  huwag maging maluho. Nag-anyaya ang Obispo na magbasa ng Bibliya upang lalong mapalalim ang ating buhay panalangin. Kung mayroon daw tayong pinagdaanan ay malalagpasan natin ito dahil may pangako ang Diyos na ating maaasahan. Ang paglilimos sa kapwa ay mapapatunayan natin sa pagkakawanggawa, pagpapakita ng awa at pagpapatawad, at pagwawasto sa maling gawain nang may buong pag-ibig.

Hinikayat ni Obispo Mylo ang mga mananampalataya na magnilay kung anong partikular na gawain ng paglilimos, pag-aayuno at pagdarasal ang nais nilang tuparin upang maging makabuluhan ang paggalang nila sa panahon ng Kuwaresma na magsisilbing daan sa ating muling pagkabuhay bilang kristiyano.

Nagpakita ng partisipasyon ang mga kabataan. Sa unang bahagi ng programa, naghandog ng “animation” ang Parish Youth Ministry ng Sto. Tomas de Villanueva Parish Parochial School habang inaawit ang Ama Namin. Lalong naging makabuluhan ang pagtitipon nang bigyan ang mga mananampalataya ng panahon para sa pagninilay at pangungumpisal. Ito ay sinundan ng pagdiriwang ng banal na misa na pinangunahan din ni Bishop Mylo.

Para sa ating diyosesis, tunay ngang ang pagtitipong iyon ay naging magandang tanda ng pagkakaisa kay Kristo sa panahon ng pagbabagong-buhay at pananalangin ngayong Kuwaresma. Ito ay naayon din sa “coat of arms” ng ating Diyosesis – “That all may be one”.