Mga sangkap ng pagpapanibago ng Diyosesis

Mga sangkap ng pagpapanibago ng Diyosesis

Pinaikling pahayag ng pagninilay ng kanyang Kabunyian Luis Antonio Cardinal G. Tagle sa ika – 10 Anibersaryo ng pagkakatatag ng Diyosesis ng Pasig

Isang  tatak ng sambayanang Kristiyano ang pasasalamant at  laging mulat sa sambayanan ng  Diyos tulad ni Maria. Hamon din ang pagiging tapat sa kanyang panawagan kaya magkakaroon tayo ng pagbabago at pagnanais na maging dalisay.

Minsan humihina ang pagpapanibago kahit panay ang pasasalamat. Huwag magsasawa.  Manalig dahil ang simbahan ay nasa kamay ng Panginoon.  Ang tao ay laging may lilinisin, dadalisayin at patuloy na iaasa sa Panginoon.

Ang mga pangunahing kaisipan ng pasasalamat, pagpapanibago at pananalig kay Kristo ay magkakaugnay; hinango ko ang aking pagninilay sa sulat pastoral ni Bp. Mylo.  Tayo ay kinasihan ng biyaya na maging diyosesis at nagkakaroon ng pagpapanibago at pananalig  ang ating diyosesis kay Kristo.

Ano ba ang pagiging Diyosesis?  Why be thankful? What do we need to be thankful for?  

The Vatican II document Christus Dominus (meaning “Lord Jesus”) talks about the bishops.  It says  that  “a diocese is that portion of God’s people which is entrusted to a bishop”.  Ito ay tunay na simbahan kung saan ating nararanasan ang pagiging isa, katoliko, apostoliko, at banal.

There are 4 components of a diocese which make up “pasasalamat, pananalig at pagpapanibago”.

Una, ang Simbahan na tinipon ng Espiritu Santo.  Hindi lahat ng pagtitipon ay mula sa Espiritu Santo.  How do we know if the Holy Spirit is the reason for the gathering? Kapag may pananampalataya.  A diocese is a community of faith. Faith is the reason for the gathering and this is what we have to be thankful for at nabubuklod tayo bilang isang bayan. Kung hindi dahil sa Espiritu Santo, hindi tayo magkakatipon dito. Iba – iba tayo pero nagkakaisa tayo dahil sa biyaya ng Espiritu Santo.  This is a miracle.  Kahit iba-iba tayo nagiging iisa sa pananampalataya.

Ano ba ang mga kilos ng Holy Spirit?  Marami. Halimbawa, natuturuan tayong manalangin nang samasama, isang komunidad na nananalangin sa Diyos.

Ang Holy Spirit ay nagbibigay ng iba’t  ibang gifts na tanda rin ng pagkilos nito.  We have the gift to teach, share talents, and be a catechist and use this to promote God’s teachings for the common good and faith;  You can also use your gift of cooking not only for your family but for the prisoners and feeding program, kung magaling kang kumanta pwede ka sa choir, etc. Gamitin natin ang ating mga talento o galing sa paglilingkod sa simbahan at sa Diyos.

Think about pagpapanibago because there are many gifts of the Holy Spirit which we do not develop and use.  Minsan nagseselos tayo sa gifts ng iba.  That is why we need repentance. Nasasayang (ito) pag hindi nagagamit sa common good.

Second, from Christus Dominus– paano kumikilos ang Holy Spirit?  Ang sabi ay sa pamamagitan ng obispo at mga kaparian.  This is a ministry of communion. Lahat ngordained ay servants, tagapaglingkod para kay Kristo. Thank the Holy Spirit sa kanyang tiwala para ang bayan ay matipon. At sa pasasalamat, magpanibago rin tayo.  Baguhin ang isip, styles which do not purify at hindi napagkakaisa ang tao.

Manalig sa Panginoon.  Lahat tayo ay makasalanan.  We need to repeatedly renew kung ano ba talaga ang misyon ng mga kaparian sa bayan ng Diyos … tagapangasiwa, tagabuklod ng bayan ng Diyos, hindi ng pera o building, but the gifts of the Holy Spirit in the diocese and the best assets of the church are the faithful.  Pray for them to be good, remind them with true concern. Love them in all sincerity. Pray that they be obedient to the Holy Spirit.

Third, the Word of God makes the diocese a true diocese.  Faith comes from hearing from the preacher ng Salita ng  Diyos na siya nating pamantayan sa buhay.  Pakinggan natin ng paulit-ulit para hindi malimutan.

Ang Salita ay hindi kinukuha kung saan-saan kundi ito’y na nagbibigay ng buhay sa atin.Through these, individually and as a community,  nagkakaisa tayong lahat. Pag-ibayuhin ang catechetical ministry kahit saang ministry tayo.  Use and give away bibles para maikalat ang Salita ng Diyos. His Word should always be the motivation for our action.  Check on our knowledge of faith through the bible and the teachings of the church.

Pang-apat, ang Espiritu Santo ang nagtitipon sa mga tao through the Sacraments na siyang simbolo ng biyaya ng Diyos sa atin through rituals, symbols, tubig, at langis.  Ang mga sakramento ay  pagtitipon sa pananampalataya at pagdiriwang ng pananampalataya.

Maraming salamat po at maligayang anibersaryo.