Pulong Ng Mga Bikaryato, Naisasagawa Na!

Pulong Ng Mga Bikaryato, Naisasagawa Na!

NI FR. JOSELITO JOPSON

Mula sa matagumpay na Pasig Diocesan General Assembly na ginanap noong Marso 24, 2012 sa Sta. Clara de Montefalco Parish, nagpapatuloy ang pagtawag ng mahal na Obispo ng Pasig sa pagtitipon ng mga taong binubuo ng Diyosesis ng Pasig.
Mayroong nagaganap na pagtitipon sa mga bikaryato nang apat na beses.
Ayon kay Fr. Ramil Marcos, Catechical at Education Minister ng Diyosesis ng Pasig, ang plano ng Obispo ng Pasig Mylo Hubert Vergara ay magkaroon ng tuluy-tuloy na pagtitipon upang lalong lumago ang pananampalataya ng mga tao sa lahat ng dako ng Diyosesis.
Ang tatawagin sa mga pagtitipong ito ay ang mga pari, madre, lider layko, mga pinuno ng mga organisasyon, ministries, youth, BEC, at mga paaralan.  Lahat sila’y magkakaroon ng tinig at pakikilahok sa proseso.  Pangungunahan ang gawaing ito ng mga vicars forane na katuwang ang mga kura paroko upang maging matagumpay ang pagpupulong ng mga parokya sa bikaryato.
Ang mga pagtitipon ay pupunuan ng mga panalangin, pagninilay, at pagbabahagi.
May mga katekesis na ihahain sa mga tao at mga modules na galing sa Diyosesis sa tulong ni Msgr. Gerry Santos, ang Presidente ng Pasig Catholic College.
Sa pagbabahagi, makikinig ang lahat at itatala ang mga resulta upang mapagnilayan ng Obispo ng Pasig.
Eto ang mga modules:
1. “A glimpse of the past: from Manila to Pasig – tracing a rich heritage of faith”; tatalakayin nito ang misyong sinimulan ng mga Augustinians hanggang sa diocesan clergy; at mula Vatican II, PCP II, at PADGENPAS;
2. “Seizing the grace of the moment: living the present with enthusiasim”; tatalakayin nito ang Kristiyanog pamumuhay sa Pasig, Pateros, at Taguig at ang panawagan sa “comunio in mission” mula kay Obispo Francisco San Diego hanggang kay Obispo Mylo Vergara;
3.  “The Diocese of Pasig – living the priestly prayer of Jesus, “Ut unum sint”; tatalakayin ang apat na tanda ng pagiging Simbahan at ang mga parokya bilang “communion of communities”;
4. “Ministry in the Church as humble, loving service” (John 13); tatalakayin ang servant-leadership sa kaparian, lay empowerment at consecrated life bilang propsiya sa Simbahan.
Hindi mahihirapan ang pag-oorganisa ng mga assembly na ito sapagkat ang Obispo ang magbubuo ng speakers’ bureau na magpaplano tungo sa maayos na daloy ng pagtitipon.  Ang resulta ay dadalhin sa vicar general na maglalagak ng lahat ng mga observations at ito’y pag-aaralan ng Obispo para sa angkop ng tugon.
Magsisimula ang pagtitipon ng mga bikaryato sa Agosto 25 at ang ikalawa’y nakatakdang ganapin sa Nobyembre 3.
Maaari itong maging basehan sa pagkakaroon ng sinodo sa Pasig, isang pagtitipong tinatalakay ang tugong pastoral upang maging buhay ang pananampalataya ng mga tao sa Diyosesis ng Pasig.