Salubong ginanap sa Immaculate Conception Cathedral Pasig

Salubong 1
By Conrad Alvez

Nagdaos ng Salubong 2016 sa Immaculate Conception Cathedral Parish sa pamumuno ng Lubhang Kagalang-galang Mylo Hubert C. Vergara, D.D., Obispo ng Pasig noong nakaraang Marso 27, 2016. Ito ay ginanap sa stage na itinayo sa harap ng Pasig City Museum, Pasig City ng Ikatlo at kalahati ng umaga.

Unang naghandog mga kinagiliwang tugtugin ang Pasig City Band. Pagkatapos ay sumayaw ng Bati ang mga piling mag-aaral ng Immaculada Concepcion School. Sinundan ito ng madamdaming pag-sasalubong ng mga imahen ng Kristong muling nabuhay at ng Mahal na Inang Birheng Maria.

Ang pinaka-tampok na bahagi ng pagdiriwang ay ang Santa Misa ng Pagdiriwang ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus-Kristo. Si Bishop Mylo Vergara ang namuno sa Misa kasama sina Fr. Lito Jopson, Kura Paroko ng Immaculate Conception Cathedral Parish, Fr. Orlin Ordona, Fr. Bernie Carpio at Fr. Giopre Prado.

Libo-libong parokyano ang nagsidalo sa piging na inihanda para sa Salubong 2016.(By Conrad Alvez)