Santolan High School: Itinalaga Sa Divine Mercy

Santolan High School:  Itinalaga Sa Divine Mercy

Matapos na mailuklok ang Imahen ng Divine Mercy sa Santolan High School noong March 3, 2012, isang malaking biyaya ng Diyos ang ipinagkaloob sa paaralan.  Matapos ang kahilingan ng parokya ng Sto. Tomas de Villanueva at ng Divine Mercy Apostolate promoters na maihayag sa public address system ang 3’o Clock Prayer (Prayer to the Divine Mercy), pumayag ang Pasig Deped Division Office at ang butihing Principal, Madam Lorna Rodriguez na bigyang-laya ang sandaling ito ng panalangin.

Mula noong tanggapin ang pahintulot, araw-araw nang ginagawa ng mga estudyante at guro ng pampublikong paaralang ito ang kanilang debosyon sa Divine Mercy.  Pinangungunahan ito ni Madam Melody Bayer, ang Guidance Counselor na buo ang suporta at kolaborasyon sa parokya upang maakay ang mga kabataan sa Panginoong Hesukristo.

Ayon sa mga tagapamahala, ang Santolan High School ang unang public school sa Pasig, at maaaring sa buong Manila area na may ganitong araw-araw na debosyon sa Divine Mercy.

Napakalaking tulong ang naibigay ni Sis. Linda Espiritu upang maisip at maisagawa ang ganitong hakbang para sa mga estudyante.  Siya ay isang tunay na disipulo ng Divine Mercy.  Siya ang nagpaluklok ng Imahen at nag follow-up sa Deped at administrators.  Siya din ang nagbigay ng pagkakataong magkaroon ng maraming recollections para sa mga graduating students.  Isang malaking pasasalamat sa kaniyang kabutihan at malasakit para sa mga kabataan ng parokya.