The Sacrament of Confirmation will help you become Soldiers of Christ” – Bishop Vergara

January 16, 2016

“The Sacrament of Confirmation will help you become Soldiers of Christ” – Bishop Vergara

bishop mylo kumpilang bayan
Photo by: Lou Echano Dominguiano

“The Sacrament of Confirmation will help you become soldiers and witnesses of Christ,” said Diocese of Pasig Bishop Mylo Hubert Vergara, D.D. during a Kumpilang Bayan at the Sto. Nino de Taguig Parish on Jan. 16, 2016.

In his homily, before some 220 confirmants, mostly young men and women, Bishop Vergara explained that the Sacrament of Confirmation with the bishop’s laying of hands would enable them to become witnesses of the Catholic Faith and become soldiers of the Lord.

“Napakapalad po natin dahil meron tayong ganitong Sakramento. Minamarkahan kayo ng Diyos upang kayo ay maging mga sundalong saksi ni Kristo. Para ipangalandakan ninyo ang kanyang Mabuting Balita. Para ipahayag ninyo sa salita at sa gawa ang inyong pagiging Katolikong Kristyano,” he exhorted them.

All of them became children of God, Vergara said, through the graces they received during the Sacrament of Baptism and now, the Sacrament of Confirmation.

“Marami sa atin bininyagan noong mga sanggol pa lamang. Di lang tayo naging anak ng Diyos, tayo rin ay naging kasapi ng Simbahan. Noon ay di pa natin naunawaan ang ating tinatanggap pero ngyon sa Kumpil o Confirmation, kinukumpirma natin ang ating tinanggap noong tayo ay binyagan,” explained the bishop.

“Mamaya kayo na ang magpapahayag ng Pananampalataya. Ibig sabihin buong kalayaan ninyong tinatanggap ang pagiging anak ng Diyos,” he added.

Bishop Vergara also explained a part of the rite, the anointing of the blessed Chrism to their foreheads where they will be asked to accept the sign or the fruits of the Holy Spirit.

“Isang tampok sa pagdiriwang ng sakramento ng kumpil ay ang pagpapahid ng banal na krisma sa noo. Makapal iyon na olyo. Sasabihin ko mamaya na “tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espriitu Santo,” he said.

During the rite, seven banners were paraded where the fruits of the Holy Spirit are written in big letters, namely, knowledge, wisdom, understanding, counsel, fortitude, piety and fear of the Lord.

“Ang mga iyan (fruits of the Holy Spirit) ang magiging lakas ninyo, mga katangiang dapat isabuhay ninyo para magampanan ninyo ang inyong pagiging mga saksi ni Hesus,” said Bishop Vergara

The bishop also encouraged the young men and women to reflect on the Feast of Sto. Nino which the parish is celebrating the following day, Jan. 17.

“Jesus did not remain a child. Di siya nanatiling bata. Ang tinuturo po ng Santo Nino ay hind para maging isip-bata tayo kundi yung diwa ng bata na handang maging saksi ni Hesus,” he added.

Earlier, parish priest Rev. Fr. Daniel L. Estacio introduced the confirmants to the bishop and affirmed that they were also given the pre-requisite catechesis and confession prior to receiving the sacrament.

In his closing message, Fr. Estacio thanked Bishop Vergara for officiating the Kumpilang Bayan and announced that the bishop will also lead the Jan. 17 Solemn Feast Day Mass to honor the parish patron, Senyor Santo Nino ###

(Lou Echano Dominguiano, SNP Media Ministry)