Frequently Asked Questions (F.A.Q.s)

Ang Diyosesis ay kalipunan ng mga parokya sa isang natatanging pook. Ito ay isang bahagi ng bayan ng Diyos, o isang pamayanan ng mga binyagang mananampalataya na nagpapahayag ng magkatulad at iisang pananalig na Katolika at nakikibahagi sa mga Banal na Sakramento. (cf. Canon 369)

Ang isang Diyosesis ay tinatawag din na Lokal na Simbahan na kung saan ang Nag-iisa, Banal, Katolika at Apostolikong Simbahan ni Kristo ay tunay na nabubuhay at gumaganap ng tungkulin.

Ito ay ipinagkakatiwala sa pangangalaga at pamumuno ng isang Obispo, na siya ring Panuntunan at Batayan ng Pagkakaisa. Ang Obispo ang karaniwan, natatangi at pinakamataas na pastor ng Diyosesis. Nguni’t ang Obispo ay hindi gumaganap ng tungkulin nang nag-iisa, bagkus ay pinamamahalaan niya ang Diyosesis sa pakikipagtulungan ng mga layko at relihiyosong naglilingkod at ng presbyterium (ang pamayanan ng mga paring kasama sa Diyosesis) nang may pakikipag-isa sa iba pang mga Obispo at sa Santo Papa.

Ang pagiging Diyosesis ay nangangahulugan ng –
· Higit na malawakang pagdama ng pagkakaisa at komunyon ng mga mananampalataya;
· Higit na masinop na pangangalaga at paglilingkod sa pangangailangang pastoral ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng pga programa at patakarang nakakaapekto sa buhay ng mga kaanib sa Diyosesis;
· Higit na nakatutok na programa, patakaran at pagpupunyagi para sa malawak na pagpapahayag ng Salita ng Diyos at
· Higit na maingat at mas makabuluhang pamamahala ng Diyosesis para matugunan ang pangangailangan at mga suliranin na natatangi sa particular na sitwasyon ng Diyosesis.

Ang Distritong Eklesiastiko ng Pasig, na dating kabahagi ng Arkidiyosesis ng Maynila, ay isa nang nagsasariling Diyosesis na opisyal na kikilanlin bilang Diyosesis ng Pasig.

Ang Arsobispo ng Arkidiyosesis, matapos ang masusing pagsangguni at pag-aaral sa mga katangian ng mga Obispo ayon sa pangangailangan ng itatag na Diyosesis ng Pasig, ay nagmungkahi at nagpadala ng mga pangalan ng mga kandidato kay Papa Juan Pablo II sa Roma, sa tulong ng Papal Nuncio ng Pilipinas. Si Papa Juan Pablo II ang humirang sa Obispo ng Diyosesis ng Pasig.

Ang Diyosesis ng Pasig ay itinatag sa Roma noong ika-26 ng Hunyo 2003 aty ang nahirang na Obispo ay itataga sa ika-21 ng Agosto 2003 at ang nahirang na Obispo ay itatalaga sa ­ika-21 ng Agosto 2003 sa Cathedral of the Immaculate Conception, sa Malinao, Lungsod ng Pasig na siya ring magiging luklukan ng Diyosesis ng Pasig dahil ito ay isa sa pinakamatanda at pinakamalaking parokya sa Pasig at sentrong lugar ng mga parokyang nasasakop ng diyosesis ng Pasig.

Ang nahirang upang mamahala at mangalaga sa Diyosesis ng Pasig ay si Obispo Francisco C. San Diego, D.D., ang dating Obispo ng Diyosesis ng San Pablo at dati ring Apostolic Vicar ng Palawan. Siya ay tubong Obando, Bulakan.
Tinanggap ng Santo Papa Benedicto XVI ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin noong Disyembre 23, 2010.
Ang ikalawa at kasalukuyang obispong nahirang ay si Obispo Mylo Hubert Claudio Vergara, D.D. Pormal niyang tinanggap ang kanyang tungkulin noong Hunyo 23, 2011.

Nasasakupan ng Diyosesis ng Pasig ang Pasig, Pateros at Taguig.

Pasig
Sa tulong ng mga paring Agustino, isang simbahang yari sa mga materyales na matatagpuan sa kapasigan ang itinayo sa Pinagbuhatan noong ika-20 ng Enero 1572. Sapagka’t lagging binabaha ang Pinagbuhatan, ipinasya ng mga paring Agustino na ilipat ang simbahan sa isang mataas na lugar at ito ang kasalukuyang luklukan ng Cathedral of the Immaculate Conception.

Ang simbahan ay binasbasan noong ika-2 ng Hulyo 1537, kapistahan ng Visitation of our Lady, ang unang patrona ng Pasig. Nang mahirang si Muy Rdo. Padre Fray Juan de Alva, nagging Our Lady of the Immaculate Conception ang patrona ng mga paring Agustino sa Pasig noong ika-25 ng Abril 1587, sa halip na Visitation of our Lady.

Ang Pasig ay nagging ganap na bayan noong ika-14 ng Nobyembre 1571 sa ilalim ng pamamahala ni Don Juan de la Isla sa bias ng kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Don Miguel Lopez de Legaspi. Sa tulong ng mga paring Agustino, unti-unting umunlad ang bayan ng Pasig hanggang ito ang gawing sentro ng gobyerno ng Probinsya ng Rizal noong ika-11 ng Hunyo 1901. Ang Pasig ay nagging bahagi ng Metro Manila noong ika-7 ng Nobyembre 1875 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 924. Ang pagiging lungsod ng Pasig ay nilagdaan noong ika-8 ng Disyembre 1994 ng Pangulo ng Pilipinas noon, Fidel V. Ramos, ngunit nagkabisa lamang noong ika-8 ng Disyembre 1995 pagkatapos ng plebisito.

Pateros
Ang Pateros, ang “bayan ng mag-iitik”, ay kilala bilang Baryo Aguho na dating visita at nasasakupan ng bayan at parokya ng Pasig. Ito ay nagkamit ng kanyang pagkahiwalay pang “civil” noong 1799. Isang misa ang siya naming nagging hudyat ng “ecclesiaticong” paghihiwalay nito sa Pasig noong ika-7 ng Agosto 1815. Ito rin ang araw ng pagdating ng kaunaunahang kura paroko na si Fray Andres Veil. Nang itayo ang simbahang baton g pateros, ito ay inialay ni Fray Veil sa karangalan ni San Roque, bagama’t ang naunang debosyon na nakagisnan pa ng katutubong mga taga-Aguho/Pateros ay ang pamimintakasi kay Santa Marta na siyang patrona ng mga mag-iitik at magbabalut.

Nang itatag ang Probinsya ng Rizal noong ika-29 ng Marso 1900, ibinilang ang pateros na isa sa mga bayan nito, nguni’t noon lamang ika-11 ng Hunyo 1901 ganap na napabilang ang Pateros sa mga baying nasasakupan ng Probinsyang Rizal sa bias ng General Order No. 40, Act No. 137, na ipinalabas ng Philippine commission. Ang Pateros ay nagging bahagi ng Metro Manila noong ika-7 ng Nobyembre 1975 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 924.

Taguig
Ayon sa kasaysayan, sa isang pagpupulong ng mga paring Agustino sa Pilipinas na ginanap sa Maynila noong ika-4 ng Abril 1587 ay muling tinanggap na may boto ang Taguig sapagka’t bago pa man dumating ang nasabing taon, ang Taguig ay mayroon nang nakatalagang “Vicar of Taguig” o isang paring “non-resident”. Sa katunayan, ang Taguig ay natala bilang isang nagsasariling bayan noong 1587, at ang napiling patrona ng parokya ay si Santa Ana.

Bago dumating ang mga kastila, ang Taguig ay isang pamayanangbinubuo ng halos 600 katao sa pamumuno ng isang lakan. Noong 1587, ang Taguig ay nagging isa sa mga bayan ng Probinsya ng Maynila. Sa bias ng General Order No. 40, Act No. 137, na ipinalabas ng Philippine Commission, napabilang ang Taguig sa mga baying nasasakupan ng bagong tatag na Presidential Decree No. 924 na ipinalabas noong ika-7 ng Nobyembre 1975, naging bahagi ng Metro Manila ang bayan ng Taguig.

Ang Diyosesis ng Pasig ay nahahati sa apat (4) na vicariato at binubuo ng dalawampu’t pitong (27) parokya at dalawang (2) chaplaincies. (Makikita sa mga huling pahina ng lathalaing ito ang pangalan ng mga parokyang nasasakupan ng Diyosesis ng Pasig)

Ayon sa huling ulat ng CBCP para sa taong 2021, humugit kumulang ay may 1,597,536 Katoliko sa Diyosesis ng Pasig, o 83.4% ng humigit kumulang na 1,915,892 populasyon.

(Source: https://www.ucanews.com/directory/statistics/philippines-pasig/402)

Bilang isang Katolikong nabibilang sa  Diyosesis ng Pasig, kailangan ang ating…
·       Maluwag sa pusong pakikibahagi ng biyayang ating tinatanggap buhat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging handa sa pagtulong at pagbibigay n gating panahon, kakayahan at kayamanan ayon sa pangangailangan ng ating Diyosesis;
·       Bukal sa loob na pagbabahagi ng atting kaalaman sa paggawa at pagtupad ng mga programa at proyektong isusulong ng ating Diyosesis;
·       Patuloy na pag-aalay ng panalangin at pagpapakasakit para sa tagumpay ng ating Diyosesis at
·       Iba pang gawaing kakailanganin sa darating pang panahon para sa malalim na pagpapalawak ng pananampalatayang Katoliko at pagtulong sa pangangailangan ng mga kaanib na mananampalataya sa ating Diyosesis.

History of the
Diocese of Pasig
and its Cathedral.

Scroll to Top